Choose your language:
en lt ru

Žaidimo "Šlapieji karai" taisyklės


Taisykles ir tekstus išvertė - Vilnius.en.cx
1. Bendrosios nuostatos


1.1. Žaidimas „Wet Wars“ yra vienas iš žaidimo tipų, rengiamų elektroninėje techninėje sistemoje „Encounter“ (toliau - „Encounter“ sistema). „Encounter“ yra registruotas prekybinis ženklas.

1.2. Šios taisyklės yra taikomos „Wet Wars“ žaidimo tipui ir galioja visiems „Encounter“ sistemos domenuose rengiamiems „Wet Wars“ žaidimams.

1.3. Žaidimo „Wet Wars“ (toliau – Žaidimas) tikslai - aštrių pojūčių išgyvenimas, specifinių įgūdžių tobulinimas, aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo propagavimas.

2. Dalyvavimas žaidime


2.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, sulaukę šešiolikos metų.

2.2. Žaidimo organizatoriai gali nustatyti privalomą apibrėžto dydžio Žaidimo mokestį Žaidimo dalyviams. Žaidimo mokesčio dydis turi būti suderintas su „Encounter“ sistemos domeno, kuriame vyksta Žaidimas, savininku.

2.3. Asmuo, pateikęs prašymą dalyvauti Žaidime, tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su tuo metu galiojančiomis Žaidimo taisyklėmis bei įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

2.4. Dalyvavimas Žaidime remiasi sąžiningo žaidimo principu („Fair play“) – kai Žaidimo dalyviai sąmoningai netrukdo ir/arba nesuteikia pagalbos kitiems Žaidimo dalyviams.

2.5. Žaidime gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie „Encounter“ sistemoje yra gavę taip vadinamą „Atestatą“, būtiną dalyvio identifikavimui bei asmens duomenų patikrinimui.

2.6. Žiniasklaidos atstovai nemokamai dalyvauti Žaidime gali tik su sąlyga, kad po Žaidimo bus publikuojamas straipsnis ar reportažas apie įvykusį Žaidimą.

2.7. Žaidime dalyvaujančio asmens nuotraukos (portreto ir pilnu ūgiu) „Encounter“ sistemos profiliuose turi atitikti jo dabartinę išvaizdą. Pasikeitus išvaizdai (asmuo apsikirpo/atsiaugino plaukus, pakeitė plaukų spalvą, nusiskuto/atsiaugino barzdą ir pan.), nuotraukos turi būti nedelsiant atnaujintos. Nuotraukose taip pat neturi matytis kitų žmonių.

3. Žaidimas


3.1. Žaidimo esmė – susekti ir „nukauti“ kitą Žaidimo dalyvį.

3.2. Žaidimas visiems dalyviams prasideda vienu metu – dalyvis, prisijungęs prie „Encounter“ sistemos, gauna užduotį – kito Žaidimo dalyvio asmens bylą, kurioje nurodyta visa būtina informacija: išvaizda, kontaktinė informacija, darbovietė, dienotvarkė ir kt.

3.3. Kiekvienas Žaidimo dalyvis turi savo unikalų „gyvybės kodą“, kurį privalo atiduoti jį nukovusiam Žaidimo dalyviui. Siekiant maksimaliai sutrumpinti kodo įvedimo į „Encounter“ sistemą laiką, gyvybės kodą Žaidimo dalyvis visada privalo turėti su savimi. Kitas Žaidimo dalyvis, įvedęs nukauto Žaidimo dalyvio gyvybės kodą į „Encounter“ sistemą, gauna jo užduotį.

3.4. Kiekvienas Žaidimo dalyvis tuo pat metu yra ir „medžiotojas“, ir „auka“.

3.5. Žaidimo dalyvis – „auka“ (toliau – Auka) laikomas nukautu, jeigu buvo apipiltas vandeniu kito Žaidimo dalyvio – „medžiotojo“ (toliau – Medžiotojas) vandens šautuvo arba savadarbės vandens bombos pagalba.

3.6. Vandens šautuvu laikomas bet kuris masinės gamybos vandens šautuvas. Draudžiama naudoti savadarbius vandens šautuvus.

3.7. Savadarbė vandens bomba yra švaraus vandens pripildytas prezervatyvas. Vandens bomba laikoma sprogusia, jeigu ji buvo numesta šalia Aukos ir pratrūko. Auka laikoma nukauta tik tuo atveju, jeigu „sprogusios“ vandens bombos vanduo aptaškė jos galvą ar liemenį.

3.8. Auka gali gintis ir nukauti Medžiotoją. Nukautas Medžiotojas įsipareigoja dvidešimt keturioms valandoms nuo nukovimo atsisakyti aktyvių veiksmų, t.y. nemedžioti ir nesekti Aukos. Jeigu per šį laiko tarpą nukaunamas pats Medžiotojas, toks draudimas nutraukiamas ir naujas Medžiotojas iškarto gali pratęsti aktyvius veiksmus.

3.9. Žaidimo dalyviai turi teisę bėgti, slėptis ir kitaip trukdyti savo Medžiotojui, jei tik jų veiksmai nepažeidžia tuo metu galiojančių įstatymų bei Žaidimo taisyklių.

3.10. Žaidimo metu kiekvienas Žaidimo dalyvis privalo nakvoti namie. Išskirtiniais atvejais Žaidimo dalyvis gali negrįžti nakvynei namo, ne vėliau kaip prieš trys valandas apie tai pranešęs Žaidimo organizatoriams ir atitinkamai pakeitęs savo dienotvarkę.

3.11. Žaidimo metu kiekvienas Žaidimo dalyvis įsipareigoja mažiausiai tris valandas praleisti ne namie.

3.12. Kilus ginčui dėl nukovimo, Žaidimo dalyviai turėtų spręsti šį ginčą vietoje, vadovaudamiesi Žaidimo taisyklėmis ir susiklosčiusiomis aplinkybėmis. Nepavykus išspręsti ginčo Žaidimo dalyviai turi kreiptis į Žaidimo organizatorius.

3.13. Žaidimas laikomas pasibaigusiu, kai nukaunamos visos Aukos arba pasibaigus Žaidimui skirtam laikui.

3.14. Žaidimo nugalėtoju laikomas Žaidimo dalyvis, nukovęs daugiausiai Aukų. Jeigu Žaidimo dalyvių nukautų Aukų skaičius yra vienodas, nugali greičiausiai paskutinę Auką nukovęs Žaidimo dalyvis.

4. Apribojimai ir draudimai


4.1. Žaidimo metu kategoriškai draudžiama naudoti bet kokį fizinį ar psichologinį smurtą bei spaudimą prieš Žaidimo dalyvius ar kitus asmenis.

4.2. Kategoriškai draudžiama mesti vandens bombą tiesiai į Auką. Draudžiama pilti vandenį iš vandens bombos – ji būtinai turi plyšti nuo metimo.

4.3. Žaidimo metu draudžiamą naudoti bet kokius kitus skysčius išskyrus švarų vandenį.

4.4. Draudžiama spėlioti gyvybės kodus, kitu, šiose taisyklėse nenumatytu būdu bandyti gauti informaciją apie Žaidimo scenarijų, dalyvius ar užduotis.

4.5. Draudžiama Žaidimo organizatoriams dalyviams teikti melagingą informaciją.

4.6. Pastebėjus bet kokį iš šiose taisyklėse esančių reikalavimų, apribojimų ar draudimų pažeidimą privaloma apie tai informuoti Žaidimo organizatorius.

4.7. Žaidimo dalyviams organizatorių sprendimu gali būti pritaikytos šios sankcijos:

    4.7.1. Baudos laikas, pridėtas prie galutinio laiko;

    4.7.2. Žaidimo dalyvio pašalinimas iš Žaidimo;

    4.7.3. Žaidimo dalyvio įtraukimas į „juoduosius sąrašus“;

    4.7.4. Žaidimo dalyvio perkėlimas į „Encounter“ sistemos domeną siberia.en.cx.

5. Prizinis fondas


5.1. Žaidimo prizinis fondas, jeigu toks yra numatytas, skiriamas bei išmokamas Žaidimo nugalėtojui tokia tvarka:

    5.1.1. grynais pinigai, kai Žaidimo mokestis renkamas grynais pinigais;

    5.1.2. pervedamas į Žaidimo nugalėtojo „Encounter“ sistemos W-sąskaitą, kai Žaidimo mokestis renkamas per „En-Money“.

5.2. Prizinį fondą sudaro visuma prizų, kuriuos numato Žaidimo organizatoriai.

5.3 Standartinis prizinis fondas susideda iš procento įplaukų, gautų Žaidimo dalyvių mokamų Žaidimo mokesčio pavidalu. Prizinį fondą gali papildyti ir rėmėjų dovanos.

5.4. Prizinio fondo dydis nustatomas Žaidimo organizatorių ir „Encounter“ sistemos domeno, kuriame vyksta Žaidimas, savininko sutarimu.

5.5. Kai kuriais atvejai galimas pereinamojo prizo numatymas.

6. Taškų paskirstymas


6.1. Taškus „Encounter“ sistemoje gauna tik tie Žaidimo dalyviai, kurie nukovė nors vieną Auką ir pateko į geriausių Žaidimo dalyvių dešimtuką.

6.2. Taškai Žaidimo dalyviams paskirstomi pagal žemiau nurodytą lentelę.

Vieta TOP 10 Taškų skaičius
1 20
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1


Special thanks for ceonke & ecka.ENCOUNTER - tai žaidimų pasaulis, kuriame galite dalyvauti ir Jūs! Tai žaidimai, leidžiantys Jums pasinerti į realų nuotykių ir paslapčių pasaulį Jūsų mieste ar regione, sužinoti apie dar nematytas paslaptingas vietas ir jas aplankyti. Užsiregistruokite mūsų svetainėje, išsirinkite žaidimą, suburkite bent vieno automobilio ekipažą, pasirūpinkite mobiliu internetu ir Jūs - jau žaidėjas. Tiesa, pasirūpinkite drąsa ir ryžtu - neretai gali tekti išsipurvinti, sušlapti, o taip pat ir gerokai išsigąsti >:)


Greitas prisijungimas:


Pagalba lietuva.en.cx:


Spausdamas(-a) ant šių nuorodų padedi mūsų puslapiui išsilaikyti. Ačiū!
Fair Play
Žaisk sąžiningai!lietuva.en.cxLietuvos EN
Vilniaus Encounter domenas
Vilnius.en.cx
Daugiau nei 2000 žaidėjų
Kauno Encounter
kaunas.en.cx
"Adrenalinas tonomis"
pramogos.en.cx

Skaitmeninė orų prognozė


2020.09.20 11:15:56
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©

 

EN в контакте Яндекс